Monitoring svetlobnega onesnaženja – SQM meritve

Meritve svetlobnega onesnaženja (dvig nivoja naravne osvetljenosti okolja) na astronomski opazovalnici merimo z merilcem SQM-LESvetlobno onesnaženje lahko definiramo, kot nekontrolirano uhajanje svetlobe iz umetnih virov izven talnega cilja osvetlitve. Posledice so žarenje nočnega neba nad mesti, bleščanje, vsiljena svetloba, zmanjšana nočna vidljivost in nepotrebno trošenje energije. Končna posledica je vedno bolj osvetljeno nočno nebo, posledično izginjanje zvezd in izginjanje noči, kot največje naravne danosti (analiza meritev svetlobnega onesnaženja – 12. januar 2016). Svetlobno onesnaževanje negativno vpliva na biosfero, moti selitve ptic, ogroža kolonije netopirjev ter ogroža številne vrste žuželk, od katerih spada mnogo vrst k pomembnim opraševalcem.

Zadnje meritve SQM-LE

 

Teoretična mejna magnituda na proste oči (theoretical Naked Eye Limiting Magnitude – NELM)
Meritve svetlosti neba so v enotah magnitude na kvadratno ločno sekundo (dark sky readings in magnitude per square arcsecond - MPSAS)
Meritve svetlosti neba so v enotah magnitude na kvadratno ločno sekundo (dark sky readings in magnitude per square arcsecond – MPSAS)